© 2002,2003 Ncom internet

Het gebruik van speciale tekens

Binnen de introductie, de helptekst en de vraagtekst en de antwoordteksten kan gebruik gemaakt worden van speciale tekenreeksen: Een aantal van die tekenreksen bestaat uit een beginteken en een eindteken en andere uit een enkel teken.

[i] [/i] De tekst tussen [i] en [/i] wordt op het vraagscherm als cursief weergegeven

Voorbeeld:
Druk op de [i]VOLGENDE[/i] toets
wordt weergegeven als:
Druk op de VOLGENDE toets


[b] [/b] De tekst tussen [b] en [/b] wordt op het vraagscherm als vet afgedrukte tekst weergegeven

Voorbeeld:
Druk op de [b]VOLGENDE[/b] toets
wordt weergegeven als:
Druk op de VOLGENDE toets[u] [/u] De tekst tussen [u] en [/u} wordt op het vraagscherm onderstreept weergegeven

Voorbeeld:
Druk op de [u]VOLGENDE[/u] toets
wordt weergegeven als:
Druk op de VOLGENDE toets


[br] zorgt ervoor dat de tekst die volgt op een nieuwe regel wordt geplaatst.

Voorbeeld:
Druk op de [br]VOLGENDE toets wordt weergegeven als:
Druk op de
VOLGENDE toets

[sp] zorgt voor een “harde” spatie.

Voorbeeld:
[sp]VOLGENDE toets wordt weergegeven als: VOLGENDE toets


Speciale XML-tekens
Doordat quest-ml geschreven is in XML moeten ook de XML-conventies voor een aantal tekens gebruikt worden:
& (&) het en-teken
&lt; (<) het kleiner dan teken
&gt; (>) het groter dan teken
&quot; (") een dubbel aanhalingsteken
&apos; (') een enkel aanhalingsteken.
Als u dus letterlijk in een tekst een van deze tekens wilt gebruiken moet u gebruik maken van deze tekenreeksen.

Dus:

< intro>
Hier moet u &quot;Niet bijzonders&quot; lezen.</intro>

Krijgt u te zien als:

Hier moet u “Niet bijzonders” lezen.
 
Speciale tekens bij toestanden
Bij toestanden is het mogelijk de zwaarte van een toestand te benadrukken met behulp van de weergave van wybertjes.
[g.0o2]   0 wybertjes (van 2)
[g.1o2] 1 wybertje (van 2)
[g.2o2] •• 2 wybertjes (van 2)
[g.0o4]   0 wybertjes (van 4)
[g.1o4] 1 wybertje (van 4)
[g.2o4] •• 2 wybertjes (van 4)
[g.3o4] ••• 3 wybertjes (van 4)
[g.4o4] •••• 4 wybertjes (van 4)
 

Ncom internet | G.W.Burgerplein 3 | 3021 AS Rotterdam | 010-4780444 | Fax: 010-4780449 | KVK R'dam 24287276 | http://www.ncom.nl/ | info@ncom.nl